Спеціальність 5.05050205 "Обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств" - Український політехнічний технікум

Перейти до вмісту

Головне меню:

Спеціальність 5.05050205 "Обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств"

СПЕЦІАЛЬНОСТІ
УКРАЇНА
УКРАЇНСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ТЕХНІКУМ

ЛАСКАВО ЗАПРОШУЄМО ! 
Cпеціальність 5.05050205 "ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТ ОБЛАДНАННЯ МЕТАЛЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ"

 
 
 
 
 
 
Спеціальність 5.05050205 "ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТ ОБЛАДНАННЯ МЕТАЛЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Освітній рівень: Молодший спеціаліст
Кваліфікація: технік - механик

Сучасне технологічне обладнання – це складний комплекс механізмів і апаратів , для бездоганної роботи яких потрібні висококваліфіковані техніки – механіки.
Навчання за фахом здійснює циклова комісія механічних дисциплін, яку очолює викладач - методист , Відмінник освіти України , Волошина Ольга Миколаєвна

 
 
   Підготовку молодших спеціалістів ведуть викладачі з великим педагогічним досвідом. В сучасних лабораторіях і кабінетах проводяться лабораторні і практичні заняття із фундаментальних та спеціальних дисциплін , виконуються розрахунки з курсового та дипломного проектування .

   Випускники підготовлені для професійної діяльності на гірничо - металургійних і машинобудівних підприємствах України по обслуговуванню та ремонту складного машинобудівного та металургійного обладнання .
   Молодший спеціаліст даного профілю призначений для роботи на підприємствах металургійної промисловості, в ремонтних, монтажних і проектних організаціях та їх підрозділах на первинних посадах: технік – конструктор, технік зі стандартизації, кресляр – конструктор, слюсар – ремонтник , майстер дільниці , механік , тощо.
Посада , яку може займати випускник технікуму , залежить тільки від рівня його особистої професійної підготовки .
   З студентами працюють висококваліфіковані і досвідчені викладачі, завдяки існуючим інтегрованим зв’язкам випускники технікуму мають можливість продовжувати фахову освіту у вищих навчальних закладах ІІІ – ІV рівнів акредитації з 2-го, або 3-го курсів і отримати освіту на рівні бакалавра, спеціаліста, магістра.
 
 
 
       Навчання з цих спеціальностей виконується як за державним замовленням, так і за контрактом , по денній та заочній формах навчання .
   Для випускників ПТУ - скорочений термін навчання .
 
 
© Copyright 2015 Олег Мілованов . Всі права захищені
Яндекс.Метрика
Назад до вмісту | Назад до головного меню