build_links(); ?>

Бально-рейтингова система - Український політехнічний технікум

Перейти до вмісту

Головне меню:

Бально-рейтингова система

ЦІКАВЕ
УКРАЇНА
УКРАЇНСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ТЕХНІКУМ

ЛАСКАВО ЗАПРОШУЄМО ! 
Про бально-рейтингову систему атестації студентів
 
 
ПОЛОЖЕННЯ
про бально-рейтингову систему атестації студентів Українського
політехнічного технікуму
(проект)
   1. Загальні положення
   Бально-рейтингова система оцінювання успішності навчання та визначення академічного рейтингу студентів забезпечує реалізацію дидактичного принципу свідомості студентів у навчанні, активізує навчальну роботу протягом семестру, спонукає студентів працювати систематично та самостійно, розширює можливості для всебічного розкриття та розвитку творчих здібностей студентів, стимулює студентів не допускати пропуски занять без поважних причин , індивідуалізує навчання та істотно змінює взаємовідносини у ланцюжку «викладач — студент», створює атмосферу співпраці.
   Навчальний процес з дисципліни стає повністю відкритим для студентів та має демократичний характер , що дозволяє постійно контролювати свій рівень підготовки , вносити своєчасні корективи в навчальну роботу, обирати рівень навчання та спосіб одержання підсумкової оцінки з кожного кредитного модуля. Індивідуалізується процес навчання, а вимоги, що висуваються, відповідають здібностям студентів, що скасовує порівняльний підхід у навчанні та оцінці їх роботи.
   Бально-рейтингова система оцінки знань студентів УПТ поєднує в собі оцінювання як за традиційною 5-бальною (12-бальною) шкалою, так і за 100-бальною шкалою. Це дозволяє вибудовувати рейтинг студентів за підсумками складання заліків та іспитів за семестр.
   Основою цієї системи оцінки успішності студентів є структурування навчального процесу та програм дисциплін на логічно завершені за тематикою і за часом модулі (одиниці), що несуть певну функціональне навантаження і завершуються рубіжним контрольним заходом.
   Основними цілями запровадження системи є:
   -   формування у студентів мотивації до систематичної роботи, як аудиторної, так і
самостійної;
   -   зниження ролі випадковостей при здачі іспитів, заліків;
   -   упорядкування, прозорість і розширення можливостей застосування різних видів і форм поточного, рубіжного та проміжного контролю;
   -   реалізація індивідуального підходу в освітньому процесі;
   -   підвищення змагальності у навчанні для активізації особистісного фактора;
   -   отримання, накопичення і представлення всім зацікавленим особам, у тому числі і батькам студентів, інформації про навчальні досягнення студента, групи, відділення за будь-який проміжок часу.
   Реалізація бально-рейтингової системи вимагає більш цілеспрямованої та інтенсивної навчально-методичної та виховної роботи викладачів . Організація такої роботи передбачає підвищення якості планування і контролю навчально-методичної діяльності кожного викладача, що має бути відображено в його індивідуальному плані роботи.

 
 
 
© Copyright 2015 Олег Мілованов . Всі права захищені
Яндекс.Метрика
Назад до вмісту | Назад до головного меню