build_links(); ?>

Циклова комісія електротехнічних дисциплін - Український політехнічний технікум

Перейти до вмісту

Головне меню:

Циклова комісія електротехнічних дисциплін

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС > ЦИКЛОВІ КОМІСІЇ
УКРАЇНА
УКРАЇНСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ТЕХНІКУМ

ЛАСКАВО ЗАПРОШУЄМО ! 
ЦИКЛОВА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 
 
 
 
 
  Циклова комісія проводить навчання студентів з предметів спеціального циклу і підготовку їх до Державної атестації за спеціальностями :
5.05050205 «Обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств»;
5.05050302 «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях»;
5.05070103 «Електропостачання»;
5.05070104 «Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд»;

   ЦикловУ комісію електротехнічних дисциплін очолює викладач - методист , Відмінник освіти України , Дика Неля Михайлівна .

 
 
 
Перелік предметів , які викладаються викладачами циклової комісії електротехнічних  дисциплін :
Конструкційні та електротехнічні матеріали ;
Теоретичні основи електротехніки ;
Електричні апарати ;
Електричні вимірювання ;
Основи стандартизації ;
Основи екології ;
Електричні машини ;
Основи промислової електроніки та мікроелектроніки ;
Основи електроприводу ;
Автоматика ;
Охорона праці ;
Електробезпека ;
Електропостачання підприємств і цивільних споруд ;
Монтаж , ремонт і експлуатація устаткування підприємств і цивільних споруд ;
Системи керування електричним приводом ;
Налогодження електроустаткування ;
Монтаж , ремонт і експлуатація устаткування підприємств і цивільних споруд ;
Електроустаткування підприємств і цивільних споруд ;
Електричні станції і підстанції ;
Мікропроцесорна техніка ;
Електропостачання галузі ;
Електричні мережі споживачів ;
Релейний захист і автоматика електропостачання ;
Технологічна практика ;
Переддипломна практика ;
Нормоконтроль ДП ;
Керівництво ДП ;

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Старіков С. М.
Український політехнічний технікум
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ
ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ
Відповідно до програми підготовки молодшого спеціаліста за спеціальністю
“Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд”
ПН – 24 Електричні кола постійного струму
ПФ.С.01.3Р.0.07.01 Загальні відомості про електричне поле
ПФ.С.01.3Р.0.07.02 Розрахунок лінійних кіл постійного струму
ПФ.С.02.ПП.Р.09 Нелінійні кола постійного струму
ПН – 25 Електромагнетизм і електромагнітна індукція
ПФ.С.02.ПП.Р.09.10 Магнітне поле
ПФ.С.02.ПП.Р.09.11 Магнітні кола
ПФ.С.02.ПП.Р.09.12 Електромагнітна індукція
ПН – 26 Електричні кола змінного струму
ПФ.С.01.3П.Р.0.07.03 Основні поняття про змінний струм
ПФ.С.02.ПП.Р.0.10.01 Розрахунок лінійних кіл синусоїдного струму
ПФ.С.02.ПП.Р.0.10.02 Символічний метод розрахунку кіл синусоїдного струму
ПФ.С.01.3Р.0.07.04 Трифазні кола
ПФ.С.02.ПП.Р.09.13 Електричні кола несинусоїдного струму
ПФ.С.02.ПП.Р.0.10.03 Перехідні процеси в електричних колах 
© Copyright 2015 Олег Мілованов . Всі права захищені
Яндекс.Метрика
Назад до вмісту | Назад до головного меню