Спеціальність 5.05030103 "Експлуатація та ремонт гірничого ектромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв" - Український політехнічний технікум

Перейти до вмісту

Головне меню:

Спеціальність 5.05030103 "Експлуатація та ремонт гірничого ектромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв"

СПЕЦІАЛЬНОСТІ
УКРАЇНА
УКРАЇНСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ТЕХНІКУМ

ЛАСКАВО ЗАПРОШУЄМО ! 
Cпеціальність 5.05030103 "ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА РЕМОНТ ГІРНИЧОГО ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ТА АВТОМАТИЧНИХ ПРИСТРОІВ"
 
 
 
 
Спеціальність 5.05030103 "ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА РЕМОНТ ГІРНИЧОГО ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ТА АВТОМАТИЧНИХ ПРИСТРОІВ"

Фахову підготовку здійснює циклова комісія гірничо - електромехнічних дисциплін, яку очолює магістр наук , викладач - методист , Відмінник освіти України , Вельгус Тетяна Йосипівна.

Освітній рівень: Молодший спеціаліст
Кваліфікація: Гірничий технік - електромехані
 
 
   Молодших спеціалістів гірничих техніків – електромеханіків готують для підприємств гірничо – видобувної, гірничо-збагачувальної та металургійної промисловості, для роботи на посадах: диспетчер електромеханічної служби, електромеханік дільниці(підземної дільниці), механік бурильної установки, механік з бурових гірничих робіт, механік з ремонту транспорту та устаткування, технік з експлуатації та ремонту устаткування, електромеханік засобів автоматики та приладів технологічного устаткування, тощо.
   За даною спеціальністю технікум здійснює підготовку фахівців з 1929 року, постійний попит на спеціалістів даного профілю зумовлений потребою у кваліфікованих кадрах, що мають навички роботи з сучасним гірничо - електромеханічним обладнанням та автоматизованими системами управління технологічними процесами сучасних підприємств.
Завдяки існуючим інтегрованим зв’язкам випускники технікуму мають можливість продовжувати фахову освіту у вищих навчальних закладах ІІІ – ІV рівнів акредитації з 2-го, або 3-го курсів і отримати освіту на рівні бакалавра, спеціаліста, магістра.

 
  Підготовку молодших спеціалістів ведуть викладачі з великим педагогічним досвідом. В сучасних лабораторіях проводяться лабораторні і практичні заняття із фундаментальних та спеціальних дисциплін, виконуються розрахунки з курсового та дипломного проектування .

   Випускники підготовлені для професійної діяльності на підприємствах гірничо - металургійнрго комплексу України по обслуговуванню і ремонгу складного єлектромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв . Посада , яку може займати випускник технікуму , залежить тільки від рівня його знань з професійної підготовки .

   Навчання з цих спеціальностей виконується як за державним замовленням, так і за контрактом , по денній та заочній формах навчання . Для випускників ПТУ - скорочений термін навчання .


 
 
© Copyright 2015 Олег Мілованов . Всі права захищені
Яндекс.Метрика
Назад до вмісту | Назад до головного меню