Спеціальність 5.05030103 "Експлуатація та ремонт гірничого ектромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв" - Український політехнічний технікум

Перейти до вмісту

Головне меню:

Спеціальність 5.05030103 "Експлуатація та ремонт гірничого ектромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв"

СПЕЦІАЛЬНОСТІ
Cпеціальність 5.05030103 "ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА РЕМОНТ ГІРНИЧОГО ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ТА АВТОМАТИЧНИХ ПРИСТРОІВ"
 
 
 
 
Спеціальність 5.05030103 "ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА РЕМОНТ ГІРНИЧОГО ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ТА АВТОМАТИЧНИХ ПРИСТРОІВ"

Фахову підготовку здійснює циклова комісія гірничо - електромехнічних дисциплін, яку очолює магістр наук , викладач - методист , Відмінник освіти України , Вельгус Тетяна Йосипівна.

Освітній рівень: Молодший спеціаліст
Кваліфікація: Гірничий технік - електромехані
 
 
   Молодших спеціалістів гірничих техніків – електромеханіків готують для підприємств гірничо – видобувної, гірничо-збагачувальної та металургійної промисловості, для роботи на посадах: диспетчер електромеханічної служби, електромеханік дільниці(підземної дільниці), механік бурильної установки, механік з бурових гірничих робіт, механік з ремонту транспорту та устаткування, технік з експлуатації та ремонту устаткування, електромеханік засобів автоматики та приладів технологічного устаткування, тощо.
   За даною спеціальністю технікум здійснює підготовку фахівців з 1929 року, постійний попит на спеціалістів даного профілю зумовлений потребою у кваліфікованих кадрах, що мають навички роботи з сучасним гірничо - електромеханічним обладнанням та автоматизованими системами управління технологічними процесами сучасних підприємств.
Завдяки існуючим інтегрованим зв’язкам випускники технікуму мають можливість продовжувати фахову освіту у вищих навчальних закладах ІІІ – ІV рівнів акредитації з 2-го, або 3-го курсів і отримати освіту на рівні бакалавра, спеціаліста, магістра.

 
  Підготовку молодших спеціалістів ведуть викладачі з великим педагогічним досвідом. В сучасних лабораторіях проводяться лабораторні і практичні заняття із фундаментальних та спеціальних дисциплін, виконуються розрахунки з курсового та дипломного проектування .

   Випускники підготовлені для професійної діяльності на підприємствах гірничо - металургійнрго комплексу України по обслуговуванню і ремонгу складного єлектромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв . Посада , яку може займати випускник технікуму , залежить тільки від рівня його знань з професійної підготовки .

   Навчання з цих спеціальностей виконується як за державним замовленням, так і за контрактом , по денній та заочній формах навчання . Для випускників ПТУ - скорочений термін навчання .


 
 
 
 
© Copyright 2015 Олег Мілованов . Всі права захищені
Яндекс.Метрика
Назад до вмісту | Назад до головного меню